Когато си купувате плочки, винаги купувайте с около 10-15% повече от предвиденото. Това се прави с цел, при евентуален ремонт след време да имате от същите плочки за подмяна. :: Винаги купувайте количествата наведнъж, т.е. да не се налага да докупувате, тъй като през този период плочките от вашата партида може да са свършили.

Всички плочки по света се произвеждат на партиди. Партидите се отличават една от друга по следното:

- разнотоние – разлика в цвета между партидите

- калибри – разлика в размерите между партидите .